Ta zakładka niedługo będzie pełna treści.

 

Instytut Języka Polskiego UW,
Instytut Germanistyki UW,
Fundacja Języka Polskiego
zapraszają na konferencję „Słowa klucze”,
która odbędzie się 2-3.12.2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania i analizy lingwistycznej. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

  • statystykę językoznawczą,
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,
  • mediolingwistykę,
  • analizę dyskursu,
  • lingwistykę kulturową i międzykulturową,
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski i innych krajów. Podstawą do tego będą między innymi doświadczenia projektu „Słowa na czasie” oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach. Tym razem organizujemy naszą konferencję na początku grudnia, kiedy będą znane już słowa roku w niektórych krajach europejskich.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: w sali obrad oraz online na platformie Zoom.

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski, ukraiński.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN/70 EUR.
Należy ją wpłacić na konto Fundacji Języka Polskiego: 48 1240 1040 1111 0010 2207 1852. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko oraz nazwę konferencji (Słowa klucze).

 

***
Ważne terminy:

  • termin nadsyłania zgłoszeń: 09.2022 r.
  • termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia: do 15.10.2022 r.
  • konferencja: 2-3.12.2022 r.

***

Komitet konferencji:

Marek Łaziński – przewodniczący (IJP UW), Waldemar Czachur (IG UW), Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Agnieszka Dryjańska (IR UW), Lutz Kuntzsch (GfDS), Katarzyna Osior-Szot (FJP), Magdalena Wanot-Miśtura (FJP)