Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską w IJP UW

Bardzo miło nam poinformować, że w bieżącym roku akademickim 2023/2024 po raz pierwszy ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, które powstały na seminariach prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego. Konkurs organizują Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Języka Polskiego.

Konkurs jest przeznaczony dla studentów filologii polskiej, którzy pisali pracę pod kierunkiem pracownika IJP UW. Praca dyplomowa musi być obroniona do 30 września 2024 r. Prace mogą zgłaszać promotorzy na adres mailowy IJP.

Główną nagrodą w konkursie jest publikacja pracy w postaci książki w wersji drukowanej i elektronicznej upublicznionej w wolnym dostępie.