Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Kursy prostego języka i efektywnej komunikacji

Chcesz mówić i pisać prosto, poprawnie, efektywnie i przyjaźnie? Nauczymy Cię tego na naszych kursach. W tej zakładce będziemy zamieszczać aktualne informacje o kursach, które prowadzimy.