Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Najmłodsza Akademia Językowa

„Najmłodsza Akademia Językowa” to projekt edukacyjny dotyczący wybranych zagadnień językowych, kulturalnych i historycznych. Swoje działania kierujemy do najmłodszych uczniów warszawskich szkół podstawowych.

W ramach projektu każda klasa korzysta z lekcji w wybranych cyklach tematycznych:

  • „Moje miasto i moja dzielnica” – dzieci poznają m.in. nazwy ulic w swojej okolicy, co i gdzie jadali warszawiacy, gwarę warszawską, dawne i nowe słowa na warszawskiej ulicy, nazwy sklepów i innych miejsc użyteczności publicznej, rzemieślników z warszawskich warsztatów, warszawski transport, legendy;
  • „Przygoda z ortografią” – dzieci poznają reguły ortograficzne, uczą się korzystać ze słownika, wykonują obrazki i karty ortograficzne, grają w gry zespołowe, wykorzystują swoją kreatywność;
  • „Wiem, jak się zachować” – dzieci uczą się uprzejmości językowej, a także ćwiczą ją w ramach gier, zabaw i scenek, same tworzą i podpisują deklarację uprzejmości.

 

Uczniowie na początku otrzymują indeksy, w których gromadzą naklejki wskazujące na postępy w nauce. Na każdej lekcji słuchają opowieści, bogato ilustrowanej prezentacją multimedialną, a następnie uczestniczą w dyskusjach i wykonują zadania w kartach pracy. W czasie każdej lekcji otrzymują też gadżet, pamiątkę i zadanie domowe powiązane tematycznie z omawianym zagadnieniem. Semestr pracy kończy się uroczystością, w czasie której dzieci otrzymają birety, dyplomy i upominki.

W roku szkolnym 2022/23 projekt finansowało m.st. Warszawa.