Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Słowa klucze 2023

PREZENTACJE KONFERENCYJNE | CONFERENCE PRESENTATIONS


*****
Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego, Gesellschaft für die Deutsche Sprache zapraszają na konferencję „Słowa klucze”, która odbędzie się 1 i 2.12.2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania
i analizy lingwistycznej. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

  • statystykę językoznawczą,
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,
  • mediolingwistykę,
  • analizę dyskursu,
  • lingwistykę kulturową i międzykulturową,
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski i innych krajów. Podstawą do tego będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach. Tym razem organizujemy naszą konferencję na początku grudnia, kiedy będą znane już słowa roku w niektórych krajach europejskich.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: w sali obrad oraz online na platformie Zoom.

 

Języki konferencji

polski, niemiecki, angielski, ukraiński

 
Zgłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 30.09.2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/W775s8mavuXNSc999 lub e-mailowo na adres: slowa.klucze.uw@gmail.com.

W abstrakcie powinny się znaleźć: tytuł, do 300 słów opisu, krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 15.10.2023 r.

 
Opłata konferencyjna

Opłata wynosi 300 PLN/70 EUR. Należy ją wpłacić na konto Fundacji Języka Polskiego: 48 1240 1040 1111 0010 2207 1852. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko oraz nazwę konferencji (Słowa klucze).

 
Ważne terminy
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 09.2023 r.
  • termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia: do 15.10.2023 r.
  • konferencja: 1-2.12.2023 r.
 
Komitet organizacyjny konferencji

Marek Łaziński – przewodniczący (IJP UW), Waldemar Czachur (IG UW), Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Agnieszka Dryjańska (IR UW), Lutz Kuntzsch (GdDS), Ołena Łewczenko (Politechnika Lwowska), Katarzyna Osior-Szot (FJP), Magdalena Wanot-Miśtura (FJP)