Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Słowa klucze

„Słowa klucze” to coroczna międzynarodowa konferencja naukowa, którą współorganizujemy wraz z Instytutem Języka Polskiego UW i Instytutem Germanistyki UW. Podczas konferencji łączymy różne metody naukowe (np. statystykę językoznawczą, językoznawstwo korpusowe, mediolingwistykę, analizę dyskursu, lingwistykę kulturową i międzykulturową, leksykologię i leksykografię), aby opisywać słowa klucze współczesnej Polski i innych krajów. Podstawą do tego są m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”.
Z zainteresowaniem przyglądamy się podobnym projektom w innych krajach.

Naszą konferencję organizujemy każdego roku na początku grudnia, kiedy to znane już są słowa roku w niektórych krajach europejskich.

Słowa klucze 2024

konferencja naukowa i plebiscyt na słowo roku

szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konferencji
pojawią się w trzecim kwartale 2024 roku

Archiwum

konferencja naukowa i plebiscyt na słowo roku