Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Współpraca z instytucjami kultury

Chętnie nawiązujemy współpracę z instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi, które chcą w kreatywny sposób popularyzować polszczyznę.

W naszą tradycję wpisało się już Dyktando nad Dolinką, które co roku organizujemy wraz ze Służewskim Domem Kultury. Dyktanda pisaliśmy również m.in. dla Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i portalu dyktanda.pl.

Cenimy sobie współpracę z bibliotekami, uniwersytetami trzeciego wieku, kołami naukowymi. Nasi eksperci wygłaszali wykłady dla słuchaczy m.in. Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Biblioteki Publicznej w Sokółce czy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.