Z kim współpracujemy?

Służymy wiedzą nie od dziś

W 2012 roku współorganizowaliśmy kampanię społeczną „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, a w jej ramach – Kongres Języka Urzędowego (wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Senatem RP, Wojewodą Mazowieckim, Szefem Służby Cywilnej, Radą Języka Polskiego i Narodowym Centrum Kultury).

Prowadziliśmy szkolenia i warsztaty między innymi dla:

 • Kancelarii Senatu RP,
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wspieramy (na) bank

Rewolucja językowa w jednym z największych banków w Polsce – mBanku – rozpoczęła się już w 2015 roku. Powstał wówczas mKanon, czyli zbiór siedmiu zasad dobrej komunikacji.
Od 2016 roku jesteśmy partnerem strategicznym prostojęzycznych działań mBanku.

 • Przeprowadziliśmy audyt komunikacji.
 • Przeszkoliliśmy i certyfikowaliśmy grupę ambasadorów mKanonu i prostego języka.
 • Służyliśmy radą, kiedy powstawała aplikacja do sprawdzania jakości tekstów.
 • Przyznaliśmy wybranym tekstom oraz pracownikom mBanku certyfikat „Językowy znak jakości”.
 • Prowadzimy gościnne wykłady i webinaria.

Pomagamy nieść „Ulgę językową”

W 2022 roku rozpoczęliśmy współpracę z Krajową Administracją Skarbową, która od dwóch lat wspólnie z Ministerstwem Finansów wprowadza w życie „Ulgę językową”. To projekt, który ma zmienić sposób myślenia o komunikacji z podatnikiem i sprawić, że o pieniądzach będziemy mówić prosto, precyzyjnie i skutecznie.

 • Uczymy pracowników administracji skarbowej, jak wykorzystywać prosty język w praktyce.
 • Pracowaliśmy warsztatowo z ambasadorami i trenerami „Ulgi językowej”.
 • Wzięliśmy udział w konferencji Ludzie „Ulgi językowej” – podczas wykładu opowiadaliśmy o tym, że język to sztuka wyboru.

Prowadziliśmy szkolenia i warsztaty między innymi dla:

 • Kancelarii Senatu RP,
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mamy pociąg do dobrej komunikacji

Od początku 2022 roku przemierzamy krainy słów razem z PKP Intercity. Wspólnie docieramy do takich rozwiązań, które gładko wprowadzają pasażerów w świat taryf i regulaminów przejazdu.

 • Szkoliliśmy pracowników z prostego języka i efektywnej komunikacji.
 • Wspólnie przeredagowaliśmy regulaminy ofert na przejazdy.
 • Przyznaliśmy wybranym tekstom PKP Intercity certyfikat „Językowy znak jakości”.

O rozrywce mówimy prosto z mostu

Razem z naszym partnerem, Polsatem Plus, dbamy o to, aby użytkownicy internetu, telewizji i telefonii komórkowej podpisywali takie umowy i regulaminy, które są dla nich jasne i przejrzyste.

Przydajemy się w ubezpieczeniach

Nasza przygoda z ubezpieczeniami rozpoczęła się w 2018 roku. Od tego czasu nieprzerwanie współpracujemy z liderami rynku. Naszymi partnerami są Grupa PZU i Aegon. Wspólnie szukamy pomysłów na to, aby upraszczać komunikację i budować dobry klimat wokół języka.


 • Szkolimy kadry odpowiedzialne za komunikację z klientami.
 • Uczestniczymy w corocznych konferencjach – prowadzimy prelekcje i konkursy.
 • Pomagamy w kampaniach promujących prosty język – tworzymy artykuły i quizy.
 • Stworzyliśmy aplikację internetową wspierającą pisanie w prostym języku.
 • Opracowaliśmy koncepcję i treść firmowego kalendarza językowego.
 • Napisaliśmy Encyklopedię prostej polszczyzny.

We wrześniu 2022 roku do grona naszych partnerów dołączył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Będziemy razem pracować nad nową strategią komunikacyjną Funduszu, opartą na prostych pismach i efektywnym kontakcie z odbiorcami. Zajmiemy się zarówno wzorami dokumentów, jak i tekstami zamieszczanymi na stronie internetowej.