Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

konferencja naukowa i plebiscyt na słowo roku

nasze szkolenia – na żywo i online

projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych

projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych

dyktanda, wykłady i inne formy popularyzacji polszczyzny