Istnieje szczególny rodzaj piękna,
który rodzi się w języku, z języka i dla języka.

Gaston Bachelard


Ta zakładka niedługo będzie pełna treści.