Zarząd i Rada Nadzorcza

dr Magdalena Wanot-Miśtura

Prezes zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych na SGH i filologii polskiej na UW. Językoznawca, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW, wykładowca akademicki. Jest autorką prac w zakresie słowotwórstwa oraz stylistyki, poprawności języka i językowej redakcji tekstów w teorii i praktyce.

Od 2016 roku jest prezesem Fundacji Języka Polskiego, w której szkoli, wykłada i popularyzuje wiedzę
o języku. Współpracuje z instytucjami, urzędami i firmami w zakresie upraszczania komunikacji i kultury języka.

 

dr hab. Monika Kresa

Członek zarządu

Z wykształcenia (i pasji) onomasta, dialektolog i historyk języka polskiego. Pracuje w Instytucie Języka Polskiego UW. W równym stopniu co zagadnienia historyczne interesują ją także problemy współczesnej polszczyzny, zwłaszcza tej używanej w komunikacji służbowej i mediach.

W Fundacji zajmuje się upraszczaniem i usprawnianiem komunikacji oraz popularyzacją wiedzy na temat imion, nazwisk, regionalnego zróżnicowania polszczyzny i języka bohaterów filmowych.

dr Marta Chojnacka-Kuraś

Członkini zarządu

Językoznawczyni, pracuje w Instytucie Języka Polskiego UW. Zajmuje się współczesną polszczyzną: semantyką leksykalną, lingwistyką kognitywną, językiem w dyskursie medycznym, a także rolą języka w komunikacji
z pacjentem. Jest sekretarzem Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

W Fundacji prowadzi szkolenia, ocenia i certyfikuje teksty, pomaga upraszczać komunikację.

Rada Nadzorcza Fundacji Języka Polskiego

 • prof. dr hab. Mirosław Bańko
 • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • prof. dr hab. Marek Łaziński
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski
 • prof. dr hab. Radosław Pawelec
 • dr hab. Iwona Burkacka, prof. UW
 • dr hab. Alina Kępińska, prof. UW
 • dr hab. Elżbieta Piotrowska, prof. UW
 • dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. UW
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW
 • dr hab. Justyna Garczyńska
 • dr hab. Tomasz Korpysz
 • dr hab. Ewa Rudnicka
 • dr Marcin Będkowski
 • dr Dorota Kopcińska
 • dr Ewelina Kwapień
 • dr Jarosław Łachnik
 • dr Barbara Pędzich
 • dr Izabela Stąpor
 • mgr Jadwiga Latusek