Kontakt

Fundacja Języka Polskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 28e

NIP: 5252444561
KRS: 0000318616
konto bankowe: 48 1240 1040 1111 0010 2207 1852